Klik på kirken for at se flere billederI år kan vi desværre ikke fejre påskegudstjenester sammen i vores kirker, som vi plejer at gøre, men hvis du har lyst til at læse påskedagenes tekster i fællesskab med andre, er her et tilbud:

Klik her - Påsken indledes med palmesøndag, og afsluttes 2. påskedag.

Jeg håber, at vi ved at læse og bede på samme tid hver morgen, kan føle, at vi på trods af Coronavirus har et kristent fællesskab, som overskrider fysiske grænser, og samler os omkring påskens budskaber.

Gud er ikke fjern, han er nær. Kærlig hilsen Bettina, præst


Folkekirkens Coronatiltag

I Gerlev, Draaby og Skoven pastorat følger vi de seneste anvisninger fra den danske regering og sundhedsmyndighederne. Det betyder, at kirkelivet ændrer sig for en tid.

Indtil 14. april gælder følgende:

Højmesser og gudstjenester: Aflyst.
Alle møder, foredrag, koncerter, konfirmandundervisning, korsang: Aflyst.
Dåb: Anbefales udsat, alternativt gennemføres efter forholdene.
Vielser: Anbefales udsat, alternativt gennemføres efter forholdene.
Begravelser: Gennemføres efter forholdene.
Sjælesorg: Kan foregå efter sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Du kan fortsat kontakte kirkernes præster:

Frits Gammelgaard Terpet 2482 0751, FGJ@km.dk
Bettina Niemann Krarup 2022 1968, BENK@km.dk

Du kan fortsat kontakte kirkernes kordegn:
Lene Christensen 4012 2121, LECHR@km.dk alle hverdage fra 9-12, Kordegnekontoret er lukket for personlig henvendelse.

Hold dig løbende orienteret her på kirkernes hjemmeside.

En samtale med præsten

Vi præster er i denne tid meget begrænsede i vores arbejde. Gudstjenester er aflyst, og kirkelige handlinger er på et minimum. Personlige møder og samtaler er blevet indskrænket, og således er sjælesorg og samtaler også blevet ramt.

Personlige møder er på lavt blus, men heldigvis kan vi have samtaler telefonisk, derfor:

Vi vil meget gerne opfordre jer til at ringe til os. Det kan være tungt at være alene med alle de tanker, som kommer op på grund af tingenes tilstand. Vi er kastet ud i en fremmed situation, hvor vi er mindre sammen med andre mennesker, nogen måske nærmest isoleret, og med den baggrund, hvor vi ikke kan vide, hvor længe den indskrænkning er. Således alene med tanker og uro i kroppen, er det vigtigt, at vi holder hinanden oppe. Det vil vi gerne bidrage med i så stort omfang som muligt.

Ring gerne til præsterne, enten det er for en sorgsamtale, eller blot for at tale om den angst og frygt, der er i os alle i denne tid:

Bettina Niemann Krarup tlf. 2022 1968

Frits Gammelgaard Terpet tlf. 2482 0751

Hvis du ikke kommer igennem, så indtal gerne en besked, så ringer vi tilbage!


Hvis du skal holde bisættelse / begravelse midt i en Coronatid

Kære pårørende

Vi er som præster bevidste om, at det er en meget svær tid at være pårørende i, og vi vil gøre vores yderste for fortsat at skabe højtidelige og bevægende minderum for jeres kære, når vi afvikler bisættelser og begravelser.

Vi skriver her lidt om de særlige procedurer, som er gældende frem til den 1. april 2020:


Fælles aftenringning i alle landets kirker kl. 17.00 - Indledning til Vesper

Hver morgen og aften ringer kirkernes klokker for at opfordre til bøn og andagt.

Det er en gammel skik, som vi gerne vil henlede opmærksomheden på nu, hvor kirkerne er lukkede, og der ikke holdes gudstjenester på søn- og helligdage.

Med klokkeringningen giver kirkerne lyd fra sig. Når vi hører klokkerne ringe, kan vi huske på og tænke efter, hvad det er for et budskab, kirkerne bygger på.

Vi har måske mest travlt med at tænke på os selv og være bekymrede. Men kirkernes klokker fortæller os, at vi skal tænke på Gud og vores medmenneske og på alt det gode, der trods alt kommer til os hver eneste dag.

Vi vil gerne i lyset af den alvorlige situation, vores land befinder sig i, opfordre til, at vi under aftenringningen sammen husker på og beder for de syge og alle dem, der passer og plejer dem.

Den fælles aftenringning ophører, når Corona-virus ikke længere hærger, og den normale hverdag er tilbage i Danmark.

Klik her og læs "Indledning til Vesper"Vi har brug for dig! - Menighedsrådsvalg 2020

Sæt X i kalenderen!

12. maj er der offentligt orienteringsmøde i alle sogne.

Hos os - i Skovens Menighedsråd - er det i Medborgerhuset i Kulhuse, kl. 19.00. Klik her og læs mere.

Hos os - i Gerlev/Draaby Menighedsråd - er det i Konfirmandstuen, Kirkevej 3, kl. 19.00. Klik her og læs mere.Gudstjenester

05apr kl. 11:00

Gudstjeneste Draaby kirke med kirkekaffe - er aflyst!

ved Stine-Helene Riedel

- foregår i Draaby Kirke

05apr kl. 11:00
05apr kl. 13:00

Gudstjeneste Skoven Kirke med Mandskor og kirkekaffe - er aflyst!

ved Stine-Helene Riedel

- foregår i Skoven Kirke

05apr kl. 13:00
09apr kl. 11:00

Gudstjeneste Gerlev Kirke med suppe - er aflyst!

ved Frits Gammelgaard Terpet

- foregår i Gerlev Kirke

09apr kl. 11:00
10apr kl. 14:00

Liturgisk-musisk-gudstjeneste Skoven Kirke - er aflyst!

ved Bettina Niemann Krarup

- foregår i Skoven Kirke

10apr kl. 14:00
12apr kl. 11:00

Gudstjeneste Draaby Kirke med kirkekaffe - er aflyst!

ved Bettina Niemann Krarup

- foregår i Draaby Kirke

12apr kl. 11:00
12apr kl. 11:00

Gudstjeneste Skoven Kirke med kirkekaffe - er aflyst!

ved Frits Gammelgaard Terpet

- foregår i Skoven Kirke

12apr kl. 11:00
13apr kl. 11:00

Gudstjeneste Gerlev Kirke med kirkekaffe - er aflyst!

ved Bettina Niemann Krarup

- foregår i Gerlev Kirke

13apr kl. 11:00
13apr kl. 13:00

Gudstjeneste Påske for børn med børne- og ungdomskor - er aflyst!

ved Bettina Niemann Krarup

- foregår i Draaby Kirke

13apr kl. 13:00
19apr kl. 11:00

Gudstjeneste Draaby Kirke med kirkekaffe

ved Dorte Dideriksen

- foregår i Draaby Kirke

19apr kl. 11:00
22apr kl. 19:00

Meditativ Gudstjeneste Draaby Kirke

ved Bettina Niemann Krarup

- foregår i Draaby Kirke

22apr kl. 19:00
26apr kl. 09:30

Gudstjeneste Gerlev Kirke

ved Bettina Niemann Krarup

- foregår i Gerlev Kirke

26apr kl. 09:30
26apr kl. 11:00

Gudstjeneste Skoven Kirke med kirkekaffe

ved Bettina Niemann Krarup

- foregår i Skoven Kirke

26apr kl. 11:00
03maj kl. 09:30

Gudstjeneste Draaby Kirke

ved Hans Ole Christ Hansen

- foregår i Draaby Kirke

03maj kl. 09:30
03maj kl. 11:00

Gudstjeneste Gerlev Kirke med kirkekaffe

ved Bo Sonn

- foregår i Gerlev Kirke

03maj kl. 11:00
08maj kl. 11:00

Gudstjeneste Skoven Kirke med kirkekaffe

ved Frits Gammelgaard Terpet

- foregår i Skoven Kirke

08maj kl. 11:00

Sorggruppe

ved sogne- og sygehuspræst Frits Gammelgaard Terpet.

Læs mere på siden

"Mest for voksne"


Faste aktiviteter

Gerlev, Draaby og Skoven Sogn tilbyder mange forskellige aktiviteter både i og uden for kirkerne. Som regel er det gratis at deltage.