Klik på kirken for at se flere billeder


Foredrag i Draaby kirke den 19. februar kl. 19.00

Musik på hjernen

Hvad sker der i hjernen, når vi lytter til og udøver musik? Og hvordan påvirker musik os, fysisk og følelsesmæssigt såvel som sprogligt? Peter Vuust tager i dette tankevækkende foredrag afsæt i sin karriere som jazzmusiker og forklarer, hvordan hjernen bearbejder musik og om forskellen på musikeres og ikke-musikeres hjerner.

I foredraget kommer Peter Vuust også ind på de aktuelle teorier om musikkens evolutionære opståen, forskellen mellem musik og sprog og om hvorvidt musikalsk træning har en afsmittende effekt på børns indlæringsevner generelt. Til slut trækker Peter Vuust også perspektiver til fremtidens forskning i musik og hjerne med nye, forskningsbaserede øvestrategier, musik som præstationsfremmer og øget brug af musik i sundhedsvæsenet. 


Meditativ Gudstjeneste i Draaby Kirke den 20. februar kl. 19.00

Som et pusterum i hverdagen mødes vi i kirken til stille fordybelse. Der vil være ord, sang, musik og bøn, men først og fremmest vil kirkerummet indhylle os med sin ro. Ved sognepræst Bettina Niemann Krarup.


Yoga Gudstjeneste i Draaby Kirke den 26. februar kl. 19.00

I Biblen står der, at kroppen skal være Åndens tempel. Denne aften vil byde på bibelske læsninger, forskellige kristne bønsformer og fysiske yoga øvelser.

Alle kan deltage, og deltagelse kræver kun, at du selv medbringer: en yogamåtte, en pude, et tæppe og en vandflaske. 

Ved yogalærer Louise Spange Edske og sognepræst Bettina Niemann Krarup.


Sognemøde i Gerlev Mødehus

Torsdag den 28. februar kl. 14.00

"Halfdan Rasmussen og Benny Andersen"

Kristian Østergaard - præst ved Sorø Klosterkirke - tegner et portræt af de to venners liv og lyrik. Halfdan Rasmussen og Benny Andersen var venner og digterkollegaer. De kom endda til at være gift med den samme kvinde.


Fredag den 1. marts kl. 19.00

inviterer vi til en Stemningsfuld Forårskoncert i vores smukke Draaby kirke.

Du kan høre, hvordan forårstemaet udtrykkes og præsenteres af flere komponister gennem klange fra sang, klaver og orgel. Forårsværker af Carl Nielsen, Dominick Argento og Arvo Pärt.

Ved koncerten medvirker lokale kunstnere: Karen Nielsen, Lise Theilgaard Ulrikkeholm og Elena Koukhar.

Efter musikken byder Menighedsrådet på lidt at spise og drikke  

Kom og vær med til at hilse foråret velkommen!


Familie Gudstjeneste i Draaby Kirke

Søndag den 3. marts kl. 12.00

En festlig gudstjeneste på børnenes præmisser, hvor kirkernes børne- og ungdomskor medvirker.

Kom meget gerne udklædt – bagefter slår vi katten af tønden og spiser fastelavnsboller. Ved sognepræst Bettina Niemann Krarup.


Gerlev - Draaby menighedsråd søger frivillige til kirkelige arrangementer.

Vi har tænkt os, at man kan melde sig til at hjælpe med et eller flere arrangementer.

Der bliver afholdt mange arrangementer i løbet af et kirkeår:

Fastelavn Draaby kirke - Jægerspris Slotsgudstjeneste - Blå nat i Jægerspris - Gudstjeneste i Gerlevparken (Rosenhaven) - Musik koncerter - Foredrag - Kirkekaffe - Indsamlinger - Børnegudstjenester

Med venlig hilsen Gerlev - Draaby Menighedsråd

Tilmelding til Kordegnekontoret på 4012 2121  eller lechr@km.dk


Kalender

17feb kl. 11:00

Gudstjeneste Gerlev Kirke med kirkekaffe

ved Bettina Niemann Krarup

- foregår i Gerlev Kirke

17feb kl. 11:00
19feb kl. 19:00

Foredrag i Draaby Kirke

ved Peter Vuust: "musik på hjernen"

Peter Vuust er Cand.scient., ph.d., dansk …

19feb kl. 19:00
20feb kl. 19:00

Meditativ gudstjeneste Draaby Kirke

ved Bettina Niemann Krarup

- foregår i Draaby Kirke

20feb kl. 19:00
21feb kl. 19:00

Menighedsrådsmøde

- foregår i Konfirmandstuen i Draaby

21feb kl. 19:00
24feb kl. 09:30

Gudstjeneste Draaby Kirke

ved Adrian Hove-Kreutzfeldt

- foregår i Draaby Kirke

24feb kl. 09:30
24feb kl. 11:00

Gudstjeneste Skoven Kirke med kirkekaffe

ved Adrian Hove-Kreutzfeldt

- foregår i Skoven Kirke

24feb kl. 11:00
26feb kl. 19:00

yoga-gudstjeneste

ved Bettina Niemann Krarup

- foregår i Draaby Kirke

26feb kl. 19:00


Sorggruppe

ved sogne- og sygehuspræst Frits Gammelgaard Terpet

Læs mere på siden
"Mest for voksne"


Faste aktiviteter

Gerlev, Draaby og Skoven Sogn tilbyder mange forskellige aktiviteter både i og uden for kirkerne. Som regel er det gratis at deltage.