Klik på kirken for at se flere billeder


Kirkerne er åbne igen!

Det er vi meget glade for, også selvom tingene bliver lidt anderledes.

Klik herunder og læs mere

Kirkerne åbner igen   -   Retningslinier ved genåbning


Kære alle

Glæd jer til efteråret i vores kirker, hvor vi med omtanke vil genoptage: foredrag, sognemøder, koncerter, babysalmesang, kor og meget mere.

Vi indleder med en gudstjeneste i det fri, når vi mødes i Rosenhaven onsdag den 12. august kl. 17.30.

Med ønsket om en dejlig, glædelig og forhåbentlig solrig sommer til alle.


Velkommen til vores nye vikarierende sognepræst Malene Hasberg Kjær

Malene skal vikariere i vores tre kirker fra 1. maj til 1. september og fortæller her om sig selv:

Jeg er 31 år, og jeg blev ordineret i efteråret, hvorefter jeg har virket som vikar i Vedbæk Kirke og senest på den anden side af sundet i Frederikssund Kirke. Jeg har valgt at være vikar, fordi det giver mig en mulighed for at lære det kirkelige landskab at kende, før jeg slår mig ned et sted. Jeg glæder mig meget til nu at prøve at være præst i et livligt pastorat med flere kirker, og jeg ser frem til, at vi forhåbentligt snart kan mødes om søndagen i kirken igen.

Mange hilsner og Guds fred  -  Malene


Vi har brug for dig! - Menighedsrådsvalg 2020

Sæt X i kalenderen!

Hos os - i Skovens Menighedsråd - er der orienteringsmøde i Medborgerhuset i Kulhuse, den 20. august kl. 19.00. Klik her og læs mere. 


Til nye konfirmandforældre.

Du kan nu og indtil 30. september tilmelde dit barn til konfirmation år 2021 digitalt.

Klik her og følg vejledningen på konfirmandsiden.


Fælles aftenringning i alle landets kirker kl. 17.00 - Indledning til Vesper

Hver morgen og aften ringer kirkernes klokker for at opfordre til bøn og andagt.

Det er en gammel skik, som vi gerne vil henlede opmærksomheden på nu, hvor kirkerne er lukkede, og der ikke holdes gudstjenester på søn- og helligdage.

Med klokkeringningen giver kirkerne lyd fra sig. Når vi hører klokkerne ringe, kan vi huske på og tænke efter, hvad det er for et budskab, kirkerne bygger på.

Vi har måske mest travlt med at tænke på os selv og være bekymrede. Men kirkernes klokker fortæller os, at vi skal tænke på Gud og vores medmenneske og på alt det gode, der trods alt kommer til os hver eneste dag.

Vi vil gerne i lyset af den alvorlige situation, vores land befinder sig i, opfordre til, at vi under aftenringningen sammen husker på og beder for de syge og alle dem, der passer og plejer dem.

Den fælles aftenringning ophører, når Corona-virus ikke længere hærger, og den normale hverdag er tilbage i Danmark.

Klik her og læs "Indledning til Vesper"
Gudstjenester

12jul kl. 09:30

Gudstjeneste Skoven Kirke

ved Frits Gammelgaard Terpet

- foregår i Skoven Kirke

12jul kl. 09:30
12jul kl. 11:00

Gudstjeneste Gerlev Kirke

ved Frits Gammelgaard Terpet

- foregår i Gerlev Kirke

12jul kl. 11:00
19jul kl. 09:30

Gudstjeneste Draaby Kirke

ved Malene Hasberg Kjær

- foregår i Draaby Kirke

19jul kl. 09:30
19jul kl. 11:00

Gudstjeneste Skoven Kirke

ved Malene Hasberg Kjær

- foregår i Skoven Kirke

19jul kl. 11:00
26jul kl. 09:30

Gudstjeneste Skoven Kirke

ved Malene Hasberg Kjær

- foregår i Skoven Kirke

26jul kl. 09:30
26jul kl. 11:00

Gudstjeneste Draaby Kirke

ved Malene Hasberg Kjær

- foregår i Draaby Kirke

26jul kl. 11:00
02aug kl. 09:30

Gudstjeneste Draaby Kirke

ved Ole Hansen

- foregår i Draaby Kirke

02aug kl. 09:30
02aug kl. 13:00

Gudstjeneste Gerlev Kirke

ved Jakob Holm

- foregår i Gerlev Kirke

02aug kl. 13:00
09aug kl. 09:30

Gudstjeneste Skoven Kirke

ved Bettina Niemann Krarup

- foregår i Skoven Kirke

09aug kl. 09:30
09aug kl. 11:00

Gudstjeneste Draaby Kirke med kirkekaffe

ved Bettina Niemann Krarup

- foregår i Draaby Kirke

09aug kl. 11:00
16aug kl. 11:00

Gudstjeneste Skoven Kirke med kirkekaffe

ved Frits Gammelgaard Terpet

16aug kl. 11:00
18aug kl. 18:00

Indskrivningsgudstjeneste konfirmander Draaby Kirke

Ved Bettina Niemann Krarup og Frits Gammelgaard Terpet

- foregår i Draaby Kirke

18aug kl. 18:00
23aug kl. 09:30

Gudstjeneste Skoven Kirke

ved Bettina Niemann Krarup

- foregår i Skoven Kirke

23aug kl. 09:30
23aug kl. 11:00

Gudstjeneste Draaby kirke med kirkekaffe

ved Bettina Niemann Krarup

- foregår i Draaby Kirke

23aug kl. 11:00

Sorggruppe

ved sogne- og sygehuspræst Frits Gammelgaard Terpet.

Læs mere på siden

"Mest for voksne"


Faste aktiviteter

Gerlev, Draaby og Skoven Sogn tilbyder mange forskellige aktiviteter både i og uden for kirkerne. Som regel er det gratis at deltage.