Klik på kirken for at se flere billeder


Meditativ Gudstjeneste i Draaby Kirke den 18. september kl. 19.00

Træd ind i kirkerummets dybe ro. En tid til stilhed, fordybelse og meditation.

Ved sognepræst Bettina Niemann Krarup.

Læs mere her og se datoer for de kommende gudstjenester.


Sognemøde i Gerlev Mødehus

Torsdag den 26. september kl. 14.00

" Fra Argentina til Ullerød "   -   v/ Ruth Steen

Ruth Steen er født og opvokset i Argentina. Hun har altid beskæftiget sig med undervisning af børn og unge og har sammen med sin danske ægtefælle været forstander på både dansk højskole og børnekostskole i Argentina.
Efter bosættelse i Danmark var hun lærer på Ålholmskolen og Helsinge Realskole. Ruth Steen har rejst rigtig meget rundt i sit store hjemland, som hun gerne fortæller om, viser billeder fra og krydrer snakken med lidt anekdoter.

Se programmet for de kommende sognemøder.


Foredrag i Draaby Kirke den 1. oktober kl. 19.00.

v. Marie Brixtofte.

I den første time fortæller Marie om at vokse op med en far, som drikker. Hun fortæller om misbrug og omsorgssvigt og om at tie og holde på hemmeligheder for at beskytte sin far Peter Brixtofte og hans renommé. Hun levede nemlig med frygten for, at det ville blive hendes skyld, hvis han døde. Hun fortæller om at rejse sig efter at været blevet væltet omkuld af sorgen.

Hun fortæller også om de senfølger, hun har med sig på godt og på ondt. Marie giver mulighed for en fælles refleksion omkring, hvad vi hver især har lært af strategier som børn for at overleve og få mest mulig kærlighed – strategier som gav mening dengang, men som så kan spænde ben for os som voksne.

Undervejs vil der være mulighed for at stille spørgsmål, og den sidste time er reserveret til generelle spørgsmål og fælles refleksion.

Klik her og læs mere.

Alle er velkomne og foredraget er gratis.
Menighedsrådet byder på kaffe og kage i pausen.
Kalender

18sep kl. 10:30

Høstgudstjeneste, 3 Ege

ved Adrian  Hove-Kreutzfeldt

18sep kl. 10:30
18sep kl. 19:00

Meditativ gudstjeneste Draaby Kirke

ved Bettina Niemann Krarup

- foregår i Draaby Kirke

18sep kl. 19:00
22sep kl. 09:30

Gudstjeneste Draaby Kirke

ved Adrian Hove-Kreutzfeldt

- foregår i Draaby Kirke

22sep kl. 09:30
22sep kl. 12:00

Høstgudstjeneste Skoven Kirke

ved Adrian Hove-Kreutzfeldt

- foregår i Skoven Kirke

22sep kl. 12:00
29sep kl. 11:00

Høstgudstjeneste Gerlev Kirke

ved Frits Gammelgaard Terpet

- foregår i Gerlev Kirke

29sep kl. 11:00
06okt kl. 09:30

Gudstjeneste Skoven Kirke

ved Bettina Niemann Krarup

- foregår i Skoven Kirke

06okt kl. 09:30
06okt kl. 12:00

Høstgudstjeneste Draaby Kirke

ved Bettina Niemann Krarup

- foregår i Draaby Kirke

06okt kl. 12:00
08okt kl. 19:00

Menighedsrådsmøde

- foregår i Konfirmandstuen i Draaby

08okt kl. 19:00

Café i Skoven Kirke

Hver torsdag i mødelokalet
fra 15.00 til 17.00

Alle er velkomne,
der er kaffe på kanden og hyggeligt samvær.


Sorggruppe

ved sogne- og sygehuspræst Frits Gammelgaard Terpet.

Ny gruppe starter i september.

Læs mere på siden
"Mest for voksne"


Faste aktiviteter

Gerlev, Draaby og Skoven Sogn tilbyder mange forskellige aktiviteter både i og uden for kirkerne. Som regel er det gratis at deltage.