Koncerter og foredrag

Der afholdes jævnligt koncerter og foredrag i alle tre kirker.

Følg med her på hjemmesiden. Det er på forsiden en måned før, at det afholdes.

Deltagelse er gratis.


Sognemøder

Der holdes hvert år 4 sognemøder både forår og efterår.

I år starter vi efteråret med en udflugt den 27. august.

Læs mere i programmet.

Program for sognemøder


Trosgruppe i Draaby Kirke - Evangelierne i nutiden

I trosgruppen har vi nu afsluttet vores lange projekt med at læse Det nye testamente kronologisk, som om vi intet vidste om kristendommen på forhånd. Det betyder, at vi til marts starter på ny. Denne gang vil vi gribe ind i evangelierne, som de læses fra prædikestolen om søndagen, og kæde dagens læsning sammen med en salme.

Vi mødes i Draaby kirke, og taler om et enkelt ord eller en kort passage fra læsningen, som har sat tankerne i gang. Vi relaterer Bibelens ord til egne livserfaringer, og forsøger i fællesskab at åbne op for teksternes mange temaer og tydninger.

Tilmelding Hvis du har lyst til at høre mere om trosgruppen og evt. deltage, skal du kontakte sognepræst Bettina Niemann Krarup på telefon: 2022 1968. Trosgruppen mødes 1 tirsdag om måneden fra kl. 9.30-11.30 i Draaby kirke.


Sorggruppe

Sorggruppe!

Ny gruppe starter den. 20. oktober.

Vi mødes i Gerlev Mødehus / Kirke hver anden tirsdag.

Sorggruppen henvender sig til dig, som har mistet.

Den giver dig lejlighed til at snakke med andre i samme situation. Giver dig mulighed for at sætte ord på den svære sorg.

Vi mister mange ting i livet som giver smerte, men det hovedsagelige tab, at miste et kært menneske, kan udløse behov for at komme ud blandt andre, som også har mistet.

Du er velkommen til at henvende dig til sogne- og sygehuspræst

Frits Gammelgaard Terpet på 2482 0751