Sognemøder

Sognemøder afholdes i Gerlev mødehus den sidste torsdag i måneden.

Fire gange om foråret og fire om efteråret.

Deltagelse er gratis ud over 10 kr. til kaffekassen.


Program for sognemøder


Sorggruppe

Sorggruppe!

Vi mødes i Gerlev Mødehus / Kirke.

Sorggruppen henvender sig til dig, som har mistet.

Den giver dig lejlighed til at snakke med andre i samme situation. Giver dig mulighed for at sætte ord på den svære sorg.

Vi mister mange ting i livet som giver smerte, men det hovedsagelige tab, at miste et kært menneske, kan udløse behov for at komme ud blandt andre, som også har mistet.

Du er velkommen til at henvende dig til sogne- og sygehuspræst

Frits Gammelgaard Terpet på 2482 0751


Trosgruppe i Draaby Kirke - Det Nye Testamente forfra

I september indledte vi et langt projekt med at læse Det Nye Testamente forfra. Vi forestiller os, at vi intet ved om kristendommen på forhånd, starter med at læse Paulus ældste skrift 1. Thessalonikerbrev, og slutter med Johannes Åbenbaring.

Vi mødes i Draaby kirke, og taler om et enkelt ord eller en kort passage fra læsningen, som har sat tankerne i gang. Vi relaterer Bibelens ord til egne livserfaringer, og forsøger i fællesskab at åbne op for teksternes mange temaer og tydninger.

Tilmelding Hvis du har lyst til at høre mere om trosgruppen og evt. deltage, skal du kontakte sognepræst Bettina Niemann Krarup på telefon: 2022 1968.

 

 


Café i Skoven Kirke

Hver torsdag i mødelokalet
fra 15.00 til 17.00

Alle er velkomne,
der er kaffe på kanden og hyggeligt samvær.