Har du brug for en fortrolig samtale?

Præsterne har fuld og hel tavshedspligt.
Vi står til rådighed til at høre om din livssituation, til sygebesøg, til forbøn eller nadver.
Enhver kan henvende sig til sin præst og bede om at få et sjælesørgerisk besøg.
Du "tager” ikke præstens tid – en del af præsternes arbejde er netop at tage ud og snakke med folk, der har brug for det.

Frits Gammelgaard Terpet: 24 82 07 51 fgj@km.dk

Bettina Niemann Krarup: 20 22 19 68 benk@km.dk

Adrian Hove-Kreutzfeldt: 24 46 79 13 adrho@km.dk


Samtaler, hvor Gud indgår, er sjælesorg
Gennem samtalen går vi et stykke livsvej sammen.
En præst er ikke psykolog; sjælesorg er ikke psykoterapi.
Sjælesorg er omsorg, at én kan rumme det, du brænder inde med.
En præst er et opmærksomt medmen­neske med et kristent livssyn – en kristen holdning, du ikke nødvendigvis behøver dele.

I samtale med en præst bliver problemer ikke nødvendigvis løst, men du får rum til at lufte din situation for én, der lytter og støtter – og hvis du ønsker det: beder en bøn eller synger en salme.
Sjælesørgeriske samtaler er at invitere Gud ind i livet, at se livsmørke og livslys ærligt an. Samtalen kan lede over i skriftemål, syndsbekendelse og syndsforladelse.

En særlig form for sjælesorg er hjemmealtergang, hvor vi ikke bare taler sammen, men også deler nadverfællesskab.

Kan jeg frit betro mig til en præst? 
Præsten har tavshedspligt – præsteløftet indebærer, at præsten strafferetsligt og samvittighedsmæssigt ikke må fortælle noget videre.
Tavshedspligten gælder i forhold til enhver: kollegaer, over­ordnede, ægtefælle.
Det, du fortæller, kommer ikke videre.

Anonym sjælesorg
Ønsker du helt anonym sjælesorg, kan du kontakte Sct. Nicolai-Tjenesten på telefon
70 120 110.
De frivillige medarbejdere, der arbejder for Sct. Nicolai-Tjenesten, har tavshedspligt, og flere af dem er præster.

Gå i kirke
Det kan også være sjælesorg at gå i kirke.
Kirken er stedet, hvor det hele drejer sig om forholdet mellem Gud og mennesker; man kan opleve at få nyt perspektiv på tilvæ­relsen dér.
De tre kirker – Gerlev, Draaby, Skoven – er vidt forskellige i udtryk og indretning, men fælles er muligheden for at synge, at lytte sig ind i ord, der er større end hverdagen, samt rummet til at være stille: at bede.
Bøn er det sprog, vi taler, når vi tilbringer tid sammen med Gud: det helt store livsvidne, som kan bære, at vi skælder ud.

Du er velkommen, se kalenderen her.