Gerlev kirkegård

Gerlev kirkegård er placeret rundt om kirken, og er en typisk landsbykirkegård. Den gamle del tæt på kirken med gange, hække og familiegravsteder.

Den nye afdeling er fra en udvidelse af kirkegården i 1952.Her er en skovkirkegård med egetræer, hvor der er anlagt kendte fælles gravsteder både til urner og kister samt en anonym fælles gravplads til urner omkring en brolagt blomsterplads.

På skovkirkegården må der ikke plantes, men gerne sættes buketter, ligesom der må sættes en mindre natursten på 50 cm gange 40 cm. Der kan reserveres plads til ægtefæller.

Der er flere fredede gravminder på kirkegården, der gør det spændende at være besøgende på kirkegården.

Til venstre for indgangen mod nord, er der en gravsten, hvor der står E. F. 1922-2022. Det var forpagter Erik Fabricius, Egelundsgården (nu golfbanen) der satte denne sten for sin unge hustru, der døde i barselsseng i 1922.
Der er også fredede gravminder over lokale bønder, møllere og to præster. Et jernkors over gårdmand Jens Andersen, Tørslev 1785-1844 lige syd for tårnet, hvor der også er en stor poleret granitsten over aftægtsmand Jens Mikkelsen, Mademosegaard 1807-1886.

Bemærk også den meget fine sjældne hjørnesten på tårnet med meget tydelige skåltegn.

Mange har også læst verset på den lille marmorplade ved sørgeasken:

 

    mødes blik med blik ej mer   
    er de kære smil bortfløjne   
    blik og smil som ingen ser   
    mødes dog med sjæleøjne

 

Det var Niels Larsen, Højagergaard, der valgte denne gravskrift af Ingemann. Niels Larsen kaldtes også Danmarks mest berejste bonde, han var formand for Frederikssund andelssvineslagteri fra 1918-1940, og rejste selv til England og forhandlede priser.

Langs kirkegårdens sydmur står nogle bevaringsværdige gravsten, som fortæller om sognets befolkning. 


Så blev det forår på Gerlev Kirkegård

Billeder af Gerlev Kirkegård taget af graveren m. fl.