Skoven kirkegård

Kirkegården er omkranset af en bøgehæk på syd, vest og nordsiden. Til øst danner stendiget til skoven afgrænsning. Kirkegården ligger således smukt helt op til Nordskoven.

Til vest er det store lindetræer, der giver læ. På sydsiden af kirken er der hovedsagelig familiegravsteder, og på nordsiden af kirken er der anonym fællesgrav og urnegravsteder med navneplade i plæne.
I det sydøstlige hjørne er der en lille samling af gravsten, som er fundet bevaringsværdige, da de fortæller noget om de mennesker der har boet i sognet tidligere.


Efter en længere planlægning er renoveringen af Mausoleum sat i gang. Mausoleet er gravsted for tidligere Kulhusgårds ejer og hans hustru, som var medvirkende til, at Skoven kirke blev bygget i 1897. Følg med i renoveringen her. Klik for større foto.

Kapellet
Kapellet er skænket af fisker Rasmus Christensen og hustruen Ane Christensen.

I foråret 2012 er døren til kapellet er istandsat af en lokal tømmer. Døren har været på værksted og blevet bundrenset og behandlet så den kan modstå vejr og vind. Døren står nu smukt og præsentabel.

 

Vandkunsten
Vandkunsten står på fællesgraven. Den er tegnet og lavet af billedhugger Jan Axel Starup.Hele anlægget består af en vandskulptur og en vifteformet brolagt plads til at lægge blomster på.

Anlægget blev færdigt i 1997, samme år som kirken havde 100 års jubilæum.

Redskabshuset
Huset blev bygget i 2002. Det er en gave til kirken fra Ole Augustinus.I forbindelse med at huset blev bygget, blev der samtidig lavet ny materialeplads med ny indkørsel og tilkørselsvej. 

Fuglebad i vandkunsten. Mejserne øver sig i at pudse sig i vandkunsten.

Billeder af Skoven Kirkegård taget af graveren m. fl.