Kontakt

Kirkekontoret

Kordegn Lene Christensen
Bygaden 21, Gerlev
3630 Jægerspris

Træffetid:
Mandag til fredag kl. 9.00-12.00.

Telefon: 4012 2121

E-mail Draaby Sogn

E-mail Gerlev Sogn

Email Skoven Sogn

 

 

 

Adresser til kirkegårdene / graverne

Gerlev kirkegård
Bygaden 21, 3630 Jægerspris
2153 5399     E-mail: gerlevkirke@gmail.com
Træffes bedst: tirsdag-fredag kl. 12-13.

Draaby kirkegård
Kirkevej 1, 3630 Jægerspris
2441 3537      E-mail: graverdraabykirke@hotmail.dk 
Træffes bedst: tirsdag-fredag kl. 12-13.

Skoven kirkegård
Skovkirkevej 1, 3630 Jægerspris
3032 9071     E-mail: melaskoven@hotmail.com
Træffes bedst: tirsdag-fredag kl. 10-12.