Personalet ved Gerlev, Draaby og Skoven kirker

Kordegn 
Lene Christensen

Telefon: 40 12 21 21

E-mail: lechr@km.dk

Træffes: Mandag til fredag kl. 9.00-12.00.

 

 

Kordegn-vikar og Webmaster - aase@shi-yang.dk (vedr. hjemmeside)
Aase Bach

Telefon: 40 12 21 21

E-mail: aabn@km.dk 

 

 


Kirkesanger og sangpædagog
Lise Theilgaard Ulrikkeholm

Telefon: 26 48 84 29

E-mail: ltu@outlook.dk

Kirkesanger
Karen Nielsen

Telefon: 20 66 47 06
E-mail: karen@teatertasken.dk

Organist i Draaby og Gerlev Kirke
Elena Koukhar

Telefon: 25 82 28 00
E-mail: koukhar7@yahoo.dk

Organist i Skoven Kirke
Allan Andersen  

Telefon: 39 68 30 88

Email: organistallan@gmail.com 

Graver ved Gerlev Kirke
Lisbeth Simonsen

Telefon: 21 53 53 99

E-mail: gerlevkirke@gmail.com

Træffes bedst:
Hverdage kl. 12-13, dog ikke mandag.

Graver ved Draaby Kirke
Lene Johansen

Telefon: 24 41 35 37

E-mail: graverdraabykirke@hotmail.dk

Træffes bedst:
Tirsdag til fredag kl. 12-13. Mandag fri.

Graver ved Skoven Kirke
Anja Bisp Pedersen

Telefon: 30 32 90 71

E-mail: melaskoven@hotmail.com

Træffes bedst:
Hverdage fra kl. 10-12, dog ikke mandag.

Gravermedhjælper i Gerlev Kirke
Svend Lykke Larsen

Gravermedhjælper i Draaby Kirke
Thomas Vinther

Telefon: 47 53 27 42

Gravermedhjælper i Skoven Kirke
Svend Åge Hansen

Telefon: 47 53 04 74