Dåb

Et barn skal, inden det fylder 6 måneder, have et navn. Det kan gøres ved at navngive eller døbe barnet.

Hvis I ønsker at få jeres barn døbt i en af vore kirker, skal I rette henvendelse til sognepræsten eller kordegnekontoret og aftale hvilken søndag eller helligdag I ønsker dåben. Der er tillige mulighed for dåb den første lørdag i hver måned. Lørdagsdåb skifter mellem vore tre kirker.

Når dåben er aftalt vil I modtage en dåbsanmeldelse fra kordegnen, som skal udfyldes med navn på barnet (hvis det ikke allerede er navngivet) samt navn og adresse på to til fem faddere som alle skal have nået konfirmationsalderen samt være døbt med en kristen dåb.

I vil senere blive kontaktet af præsten med henblik på en samtale forud for dåben.

Præsten orienterer om, hvorledes gudstjenesten er bygget op, og hvornår selve dåben finder sted i gudstjenesteforløbet. I taler også om dåbens salmer og gennemgår indholdet i dåbsritualet. I får desuden praktisk vejledning i, hvor I skal sidde, og hvornår det er ok at fotografere osv.

Samtalen kan finde sted i kirken, hos præsten eller hjemme hos jer.