Dødsfald

I dagene efter et dødsfald skal de pårørende tage stilling til mange spørgsmål og ordne mange praktiske ting.

Bedemanden kan hjælpe med meget af dette:

  • Dødsfald skal anmeldes til afdødes bopælssogn, som er begravelsesmyndighed og træffer afgørelse om begravelse/ligbrænding
  • Der skal laves aftale med præsten om dag og tidspunkt for bisættelsen/begravelsen

 

Normalt tager man medlemskab af folkekirken som udtryk for, at afdøde har ønsket en kirkelig handling. Som medlem af folkekirken har man – modsat ikke-medlemmer - krav på at en præst medvirker ved bisættelsen/begravelsen.

Du kan læse mere om, hvad man gør ved dødsfald på www.folkekirken.dk.

Sådan foregår en bisættelse
Ved en bisættelse foregår hele ceremonien i kirken. Herefter bliver kisten stående i kirkerummet, eller den bæres ud til rustvognen af de pårørende. Efterfølgende kremeres den døde, og de pårørende modtager den dødes aske i en urne efter to til tre uger. Herefter aftales et tidpunkt for urnenedsættelse med kirkens graver.

Sådan foregår en begravelse
Ved en begravelse foregår den første del af ceremonien i kirken, hvorefter kisten bæres af de pårørende ud til det valgte gravsted på kirkegården. Jordpåkastelsen sker ved gravstedet, hvorefter kisten sænkes i jorden og dækkes til af kirkens gravere.