Fødsel

Når et barn bliver født, får sognet/kordegnen en anmeldelse fra jordemoderen.

Hvis der ikke har været en jordemoder med ved fødslen, skal I selv anmelde fødslen. I kan finde en fødselsanmeldelse på www.borger.dk.

Hvis I ikke er gift på tidspunktet for barnets fødsel, sender kordegnen et brev til moderen straks efter fødslen, hvori der er en vejledning om forældrenes afgivelse af omsorgs- og ansvarserklæring.
Omsorgs- og ansvarserklæring afgives digitalt på www.borger.dk.