Vielse og velsignelse

Ønsker I at blive viet, skal I rette henvendelse til sognepræsten eller kordegnekontoret og aftale dag og tidspunkt. Vielser kan foregå på alle ugens dage.Det kan være både store fester og små, intime ceremonier.

Før en kirkelig vielse kan foretages, skal kommunen attestere, at betingelserne for ægteskab er opfyldt. Dette sker med en prøvelsesattest, som udstedes af den kommune, hvor I bor på baggrund af en ægteskabserklæring, som I skal udfylde på www.borger.dk.

Prøvelsesattesten gælder i fire måneder. Den originale prøvelsesattest skal afleveres til kordegnen sammen med navn og adresse på to vidner, som skal være tilstede ved vielsen.

Vielse i kirken forudsætter endvidere, at bruden og/eller brudgommen er medlem af folkekirken.

Forud for vielsen har I en samtale med præsten. Samtalen vil typisk dreje sig om indholdet af den kirkelige handling, om ritualerne, om valg af salmer (se www.dendanskesalmebogonline.dk) og om hvordan I skal agere: Hvor I skal sidde, hvornår I skal op til alteret osv.

Desuden er det den samtale som danner grundlag for præstens personlige tale til jer på dagen.

Det er en god ide at gå til en gudstjeneste i kirken før jeres vielse – det giver et godt udgangspunkt.

En kirkelig vielse foregår i kirken. Er der omstændigheder der gør at brudeparret ikke kan komme til kirken (f.eks. på grund af sygdom), skal man ansøge biskoppen om tilladelse til at blive viet et andet sted.

Kirkelig velsignelse
Er I blevet borgerligt viet, og ønsker I efterfølgende en kirkelig handling, kan I blive kirkeligt velsignet.

I skal rette henvendelse til sognepræsten eller kordegnekontoret og aftale dag og tidspunkt.
Der skal ikke bruges prøvelsesattest og vidner til en kirkelig velsignelse.

Forud for velsignelsen har I en samtale med præsten, jf. ovenfor.